top of page

[ba-bau food lab / workshop] fantastic (bio)plastic with Gabi Dao!

[ba-bau food lab / workshop] fantastic (bio)plastic with Gabi Dao!

(TIẾNG VIỆT BÊN DƯỚI, ĐÂY LÀ SỰ KIỆN SONG NGỮ)

Gabi Dao, super creature artist from Vancouver, Canada; who just happened to be in Hanoi with ba-bau AIR in person and her work is currently showing in Foliage IV at VCCA, will be introducing us how to create bio plastic from cornstarch. She has excelled this magic (as shown above: a jacket, made out of bioplastics, by the one and only Gabi).

Come join us today, Saturday 12 Nov from 2-5PM to experiment a new way of playing with texture and bioplastics. Fee is 180k/pax

Equipments are pre-pared, please bring your favourite plant-based / food dye, leftover memories in dried flowers or leaves or anything you can think of

This workshop is available in English and Vietnamese.

Send us a message to RSVP. See you soon.

Trong tập hôm nay: Gabi Dao, nghệ sĩ vũ trụ từ Vancouver, người vô tình đang ở ba-bau AIR chơi rất vui và tác phẩm thì đang trưng tại Toả IV VCCA, sẽ hướng dẫn chúng ta cách làm nhựa sinh học từ bột ngô. (Trong ảnh chính là một tấm áo từ nhựa sinh học, tác phẩm của Gabi năm 2021, một trong rất nhiều khả năng biến hình của nhựa sinh học).

Workshop bất ngờ mở cửa chiều nay, thứ Bảy ngày 12/11 từ 2-5h chiều. Xin mời bạn bè gần xa tới thử nghiệm kiểm chứng, biến hoá khôn lường từ bột ngô và các bí mật nhà nghề mà đến là sẽ hết bí mật

Đồ đạc đã được chuẩn bị, bạn chỉ cần tới và đem theo màu nhuộm / phẩm màu tự nhiên, hoặc hoa lá khô hay bất cứ cái gì bạn muốn để có thể chơi cùng nó nhé!

Chi phí: 180k/ người

Nhắn cho chúng mình để đặt chỗ nhé. Hẹn gặp sớm


bottom of page