top of page

[Differing Perceptions] Group study

[Differing Perceptions] Group study

The next happening in the Differing Perceptions series is a group study on artificial intelligence tools and their artistic and ethical considerations. True to the form of a group study, we will start with little prior knowledge but plenty of curiosity and will work collectively as well as individually to find not only answers but also questions. There will not be any expert to guide us.https://www.facebook.com/hoang.m.ng.tc/posts/pfbid0qWxhR4CAeQDER7T6fN5HcDCZMFbtEtqMDpA7ZgpHFnxC4BYgB3RQggxJMb1Aa5kKl

Participants do not need prior artistic experience.

Thời gian / Time: , 8:00 - 12:00 Chủ Nhật 25/09

Địa điểm / Location: [Ba-Bau AIR](https://www.facebook.com/babauair?__cft__[0]=AZUoNl9GOlLZCUxbHgm-unhmYNbjMwQ6C5YnMyHAoWYdb7CnIt4t30L0FB_1DdfdsRMAh6F_c0_q0zGXsCCk0ZIG6eNBm54N5_y4ga8g2C8BhukwiAWm0WbA3zmuOwm-Q0nOWxgDi30ULLY242fdY3B4UD5RojIkZCpx7Odl3vpgASoNr3C5UnHqMPwBmVKzJvHCdHjCtOtoJNN9briBEwaG&__tn__=-]K-y-R), 82A Thợ Nhuộm

Đăng kí / Registration: https://forms.gle/Qv6NC5fk9kD6dRWx8

Những Tri Nhận Khác (Differing Perceptions) là một chuỗi các sự kiện tổ chức tại Bà Bầu xoay quanh sự đa dạng của góc nhìn - đặc biệt là trong nhiếp ảnh nhưng đồng thời hướng đến mở rộng ra những lĩnh vực khác. Qua các sự kiện khác nhau với phương thức, chủ đề và các khách mời khác nhau, chúng tôi mong mang đến những cơ hội cho những cách nhìn được giao thoa, tìm hiểu, và sản sinh ra những góc nhìn mới. Chuỗi sự kiện gồm:

  • Một mở xưởng

  • Ba buổi trò chuyện với nghệ sĩ, giám tuyển, hay nhà nghiên cứu quanh bàn ăn

  • Hai workshop

  • Và một buổi chiếu phim.

Mỗi sự kiện riêng lẻ được tổ chức nhằm giới thiệu và khảo cứu một khía cạnh của một sự giao thoa. Tuy vậy, về tổng thể, chuỗi sự kiện này hướng đến một góc nhìn duy nhất: một cái nhìn mở với mọi góc nhìn, chấp nhận sự khác biệt và nhạy cảm với vẻ đẹp giàu có của sự đa dạng.

bottom of page