top of page

[Differing Perceptions] Kitchentalk: Dám Tuyển Giám Tuyển

[Differing Perceptions] Kitchentalk: Dám Tuyển Giám Tuyển

LỜI MỜI: Dám Tuyển Giám Tuyển Là buổi trò chuyện thứ hai trong chuỗi sự kiện "Những Tri Nhận Khác", khách mời lần này là nhiếp ảnh gia Mai Nguyên Anh và giám tuyển Vân Đỗ. Buổi trò chuyện sẽ xoay quanh mối quan hệ giữa nghệ sĩ và giám tuyển, đặc biệt với cách những con người với cách nhìn khác nhau này hợp tác để cùng đi đến một kết quả. Với Mai Nguyên Anh, anh có trải nghiệm với giám tuyển Sam I-shan trong quá trình thực hiện dự án "63 Năm" cùng sự hỗ trợ của Trung Tâm Nhiếp Ảnh và Phim Objectifs ở Singapore. Vân Đỗ mang đến buổi trò chuyện với kinh nghiệm làm việc giám tuyển ở The Factory, và sau đó là Á Space. Buổi nói chuyện sẽ có trà bánh và đồ ăn nhẹ. Chi phí chuẩn bị sẽ được chia đều cho những người giam gia. Khác với mọi lần, chúng ta sẽ không ăn tối. Vì thế, khuyến khích mọi người tự ăn tối trước khi đến. Thời gian: 7:30 PM ngày thứ Năm, 29/09 Địa điểm: Bà-Bầu AIR

Những Tri Nhận Khác (Differing Perceptions) là một chuỗi các sự kiện tổ chức tại Bà Bầu xoay quanh sự đa dạng của góc nhìn - đặc biệt là trong nhiếp ảnh nhưng đồng thời hướng đến mở rộng ra những lĩnh vực khác. Qua các sự kiện khác nhau với phương thức, chủ đề và các khách mời khác nhau, chúng tôi mong mang đến những cơ hội cho những cách nhìn được giao thoa, tìm hiểu, và sản sinh ra những góc nhìn mới. Chuỗi sự kiện gồm:

  • Một mở xưởng

  • Ba buổi trò chuyện với nghệ sĩ, giám tuyển, hay nhà nghiên cứu quanh bàn ăn

  • Hai workshop

  • Và một buổi chiếu phim.

Mỗi sự kiện riêng lẻ được tổ chức nhằm giới thiệu và khảo cứu một khía cạnh của một sự giao thoa. Tuy vậy, về tổng thể, chuỗi sự kiện này hướng đến một góc nhìn duy nhất: một cái nhìn mở với mọi góc nhìn, chấp nhận sự khác biệt và nhạy cảm với vẻ đẹp giàu có của sự đa dạng.

bottom of page