top of page

đi cruising đi gi tan space đi

đi cruising đi gi tan space đi

Dự án “cruising beyond the cloud computing, xuyên không across the sky (thực ra là light-speed under the sea)”, thực hiện bởi vi mạng lưới quốc tế queer Asia-Art-Activism (UK), Ba-Bau AIR (VN), Queer Forever! (VN), A Queer Museum / Bàn Lộn – Vagina Talks (VN) xin giới thiệu chuỗi sinh hoạt quốc tế queer trực tuyến vào hai ngày 05 và 06/03/2022 gồm các buổi chia sẻ, thảo luận và làm workshop xoay quanh chủ đề queer art, vận động xã hội và không gian số. Mời các bạn đi (cruising đi) sinh hoạt cùng chúng mình nhé!

Ngôn ngữ Anh - Việt (có phiên dịch) >>> Trực tuyến qua Zoom

THỨ 7, 05/03

5.00PM - 6.30PM (VN)

Đinh Nhung hồi tưởng các diễn đàn LGBT bằng tiếng Việt vào đầu những năm 2000, trước khi Facebook xuất hiện ở Việt Nam
Nhật Q. Võ “đập hộp” “Bảo tàng tan vỡ”, dự án nghệ thuật và triển lãm xoay quanh vấn đề HIV/AIDS.

6.30PM - 7.30 PM (VN)

Hàn huyên giữa mạng, chia sẻ ăn chơi

7.30PM - 9.30PM (VN)

Workshop - tổ chức sự kiện cộng đồng queer với June Lam

CHỦ NHẬT, 06/03:

5.00PM - 6.30PM (VN)

Hà Đào chia sẻ về thực hành nhiếp ảnh cá nhân của cô.
Minh Ngọc trò chuyện về quá trình thực hiện podcast Chuyện Thanh Trà - chuyện học hành về giới và tính dục của Ngọc và Quỳnh Anh trong ngữ cảnh văn hoá xã hội Việt Nam mà cụ thể là Huế.

6.30PM - 7.30 PM (VN)

Nghỉ ngơi giữa mạng, chia sẻ ăn chơi

7.30PM - 9.30PM (VN)

Workshop về biên đạo xã hội với cảm hứng từ ký hiệu học, nghiên cứu múa và các hoạt động văn hóa - Ghost & John

Cruising beyond the cloud computing, xuyên không across the sky (thực ra là light-speed under the sea), là dự án “queer cộng sinh” thực hiện trên cơ sở mạng lưới liên kết những vi địa phương thực và trên nền tảng số ở Việt Nam và Vương Quốc Anh.

Dự án được Hội Đồng Anh tài trợ trong khuôn khổ Chương trình Kết nối thông qua Văn hóa (CTC).

Cruising beyond the cloud computing, xuyên không across the sky (thực ra là light-speed under the sea)! organised by international queer micro network Asia-Art-Activism (UK), Ba-Bau AIR (VN), Queer Forever! (VN), A Queer Museum / Bàn Lộn – Vagina Talks (VN) is pleased to recommend our open discussion series.

in English and Vietnamese with translation >>> Zoom meeting

𝐒𝐚𝐭𝐮𝐫𝐝𝐚𝐲, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟓𝐭𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐

𝟏𝟎.𝟎𝟎𝐀𝐌 - 𝟏𝟏.𝟑𝟎𝐀𝐌 (𝐔𝐊)

Đinh Thị Nhung recalls Vietnamese language early 2000s LGBT internet forums/digital ghostly presence
Nhật Q. Võ unpacks a recent “activist” art exhibition around issues of AIDS

𝟏𝟏.𝟑𝟎𝐀𝐌 - 𝟏𝟐.𝟑𝟎𝐏𝐌 (𝐔𝐊)

Break/ eating session - optional

𝟏𝟐.𝟑𝟎𝐏𝐌 - 𝟐.𝟑𝟎𝐏𝐌 (𝐔𝐊)

A workshop about strategies for creating uplifting and empowering events that meet the needs of specific communities by June Lam.

𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲, 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐡 𝟔𝐭𝐡 𝟐𝟎𝟐𝟐

𝟏𝟎.𝟎𝟎𝐀𝐌 - 𝟏𝟏.𝟑𝟎𝐀𝐌 (𝐔𝐊)

Hà Đào presents her photography work
Minh Ngọc talks about making the podcast Chuyện Thanh Trà - Ngọc's and co-host's Quỳnh Anh's reflection on gender and sexuality under Imperial Hue’s sky.

𝟏𝟏.𝟑𝟎𝐀𝐌 - 𝟏𝟐.𝟑𝟎𝐏𝐌 (𝐔𝐊)

Break/ eating session - optional

𝟏𝟐.𝟑𝟎𝐏𝐌 - 𝟐.𝟑𝟎𝐏𝐌 (𝐔𝐊)

A workshop on social choreography and appearance of the civilians at demonstrations, inspired by semiotics, dance studies and cultural activisms - Ghost & John

The project explores living and working in queerunity at the cross-sections of digital and real localities in Vietnam and the UK. Asia-Art-Activism (UK), Ba-Bau AIR (VN), Queer Forever! (VN), A Queer Museum / Ban Lon – Vagina Talks (VN) will co-host a series of exchange sessions and workshops that will unfold from December 2021 – February 2022. These sessions are aimed at nurturing cross-cultural and interdisciplinary dialogues in a time where cross-border solidarities are much needed. Focused on queer lived experiences and how queer art-making and methodologies might open up new horizons for thinking and practice, these sessions are aimed at fostering intersectional relationships for possible future collaboration and partnerships.

For the exchange sessions we are inviting artists and practitioners from different organisations to share their practices work, so we begin to map together shared interests and concerns, especially of any UK-Vietnam trajectories and narratives that are intersected with queer subjectivities and queering as critical methodology.

The project is supported by Connections Through Culture (CTC), British Council.

bottom of page