top of page

Chương 1 “Là thức xếp trồng” thuộc mở xưởng “Xin không có thật” của nghệ sĩ di trú Dương Thanh Quang

Chương 1 “Là thức xếp trồng” thuộc mở xưởng “Xin không có thật” của nghệ sĩ di trú Dương Thanh Quang


ảnh: Hoàng Nguyễn

03 mảnh: ‘ao’, ‘màn’, ‘giường’ đặt lần lượt tại 3 vị trí khác nhau trong không gian. Đến ngày mở cửa thứ 6, các tác phẩm có sự chuyển dịch về cấu trúc và vị trí khi Quang quyết định nhập 3 tác phẩm lại làm 1, xếp lên nhau như cái tên mà anh đã đặt cho chặng đầu tiên của mình - ‘’là thức xếp trồng’’. Chương 1 của mở xưởng kết thúc khi Quang trình diễn đập tan lớp kính đỡ mặt bèo và chiếc giường đang có cô gái anh yêu nằm.

bottom of page