top of page

SHOWCASE "NOW – HERE – AFTER" by NHA THEATRE

SHOWCASE "NOW – HERE – AFTER" by NHA THEATRE

(𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉 𝒃𝒆𝒍𝒐𝒘)

𝗚𝗜𝗢̛́𝗜 𝗧𝗛𝗜𝗘̣̂𝗨 𝗦𝗛𝗢𝗪𝗖𝗔𝗦𝗘 “𝗡𝗢𝗪 - 𝗛𝗘𝗥𝗘 - 𝗔𝗙𝗧𝗘𝗥” - 𝗡𝗛𝗔 𝗧𝗛𝗘𝗔𝗧𝗥𝗘

“𝐍𝐨𝐰 – 𝐇𝐞𝐫𝐞 – 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫” - 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞 là nhóm sáng tạo nghệ thuật thử nghiệm do nghệ sĩ trình diễn/video art Trần Minh khởi xướng, đóng vai trò biên đạo và cùng đồng hành với các thành viên tham gia khởi tạo những bước đầu tiên cho 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞 trong đó có 3 diễn viên nữ và 1 nghệ sĩ hòa âm/thiết kế âm thanh cùng làm việc với các tính năng của thiết bị camera an ninh (CCTV) tại không gian một xưởng thiết kế thời trang ở Hội An.

Hình thức tham gia: Trực tiếp tại Hội An (offline) và Trực tuyến qua các nền tảng (online) và tại các cụm chiếu.

Thời gian: 18:00 - 21:00, Thứ sáu 23/09/2022.

Địa điểm: AVANA Art Residence, Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam.

Các cụm chiếu online:

Sài Gòn: Khôngtrung drink & screen, Ươm Art Hub

Hà Nội: Ba-Bau AIR, VUI studio

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐜𝐚𝐬𝐞:

Phần 1:

18:00 - 19:00: Mở cửa đón khách (offline/online).

19:00 - 20:00: Trình diễn sân khấu thể nghiệm “Now - Here - After”.

Phần 2:

20:00 - 21:00: Khán giả tham quan, trải nghiệm không gian làm việc tại xưởng.

Khán giả đăng ký xem trực tiếp tại không gian trình diễn (Offline) có thể mang đến một đồ vật bất kì, diễn viên sẽ ứng biến trong lúc "chơi" với những đồ vật này trong buổi diễn.*𝐿𝑈̛𝑈 𝑌́: 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑔𝑎̂𝑦 𝑐ℎ𝑎́𝑦, 𝑛𝑜̂̉ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑚𝑢̣𝑐 𝑣𝑎̣̂𝑡 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑎̂́𝑚 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑘ℎ𝑢 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛.

“𝐍𝐨𝐰 - 𝐇𝐞𝐫𝐞- 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫“ là tác phẩm sân khấu thể nghiệm với tính năng thiết bị camera an ninh, 3 diễn viên có thể chọn “thoát vai” và trở thành người quan sát tại kịch trường bất cứ lúc nào. Tính chất sắp đặt được khai thác khi diễn viên “chơi” với đồ vật, họ quan sát, sắp đặt chính mình qua điểm nhìn của một thiết bị phát trực tiếp (điện thoại, tivi, máy chiếu,...) tại Không gian – Thời gian hiện hữu. Sự tác động giữa Không gian - Thời gian và diễn viên mở ra một ý niệm sân khấu giả định được nhìn thấy như là một khoảng không gian do chính con người hay đồ vật, ánh sáng, âm thanh tạo ra, hay chiếm cứ qua một góc nhìn riêng biệt, và không gian này luôn thay đổi liên tục, đi ngược lại với tính chất ổn định của sân khấu truyền thống thông thường.

Nghệ sĩ âm thanh trở thành người quan sát mọi diễn biến qua ứng dụng thiết bị camera an ninh, tương tác trực tiếp bằng âm thanh lên Không gian – Thời gian tại xưởng và làm việc với diễn viên qua tính năng đàm thoại 2 chiều của thiết bị camera an ninh để bổ sung hoặc làm rõ tính chất cũng như gợi mở thêm nhiều tưởng tượng về hình ảnh và âm thanh. Cách làm việc với diễn viên và tiếp cận diễn xuất được đổi mới, tập trung vào việc loại bỏ đối thoại và ngôn từ xuống mức tối thiểu nhằm khai thác hiệu quả thính giác, thị giác, hình thể và diễn viên có nhiều không gian hơn trong việc làm chủ cơ thể và chuyển động của mình, với nỗ lực xóa nhòa ranh giới giữa những người đồng sáng tạo và giữa khán giả với diễn viên.

Tác phẩm của dự án là kết quả chắt lọc quá trình tìm tòi và sáng tạo các cấu trúc sân khấu giả định được biên tập và dàn dựng chọn lọc thành hai phiên bản, một phiên bản 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒆̂̃𝒏 𝒕𝒓𝒖̛̣𝒄 𝒕𝒊𝒆̂́𝒑 (offline/online) tại Hội An vào ngày 23/9/2022, một bản công chiếu cuối cùng dưới dạng 𝒌𝒊̣𝒄𝒉 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 (𝑻𝒉𝒆𝒂𝒕𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒆) được trình chiếu tại Hội An và Hà Nội vào tháng 5/2023.

𝐍𝐡𝐨́𝐦 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨:

Biên đạo: Trần Minh

Nghệ sĩ biểu diễn: Lê Trang, Lizzy, Đức Hạnh

Nghệ sĩ âm thanh: Nam Nguyễn

Nghệ sĩ thị giác: Visibility Creations

𝐍𝐡𝐨́𝐦 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢:

Quản lý dự án: Huỳnh Như, Linh Duong

Điều phối, phiên dịch: Phương Trinh

Thiết kế: Linh Duong, Phương Trinh

Sáng tạo Website, Blog truyền thông: Darren

Kỹ thuật: Sơn, Maciej

Cảm ơn 𝑨𝒗𝒂𝒏𝒂 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝑨𝒓𝒕 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑪𝑨𝑩 𝑯𝒐𝒊𝒂𝒏 và 𝒄𝒂́𝒄 đ𝒐̂́𝒊 𝒕𝒂́𝒄 𝒄𝒖̣𝒎 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 đã hỗ trợ truyền thông và không gian cho các nghệ sĩ thực hiện dự án.

Sự kiện không thu phí, mọi hỗ trợ về nguồn lực tài chính từ cộng đồng NHA Theatre sẽ rất trân trọng, khán giả có thể tham gia đóng góp phát triển dự án qua tài khoản ngân hàng dưới đây:

𝑬𝒏𝒈𝒍𝒊𝒔𝒉

𝗦𝗛𝗢𝗪𝗖𝗔𝗦𝗘 “𝗡𝗢𝗪 - 𝗛𝗘𝗥𝗘 - 𝗔𝗙𝗧𝗘𝗥” - 𝗡𝗛𝗔 𝗧𝗛𝗘𝗔𝗧𝗥𝗘

“𝐍𝐨𝐰 – 𝐇𝐞𝐫𝐞 – 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫” - 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞 is an experimental arts group project, initiated and choreographed by performance/video-art artist Tran Minh, working together with the members to build the first foundation for 𝐍𝐇𝐀 𝐓𝐡𝐞𝐚𝐭𝐫𝐞 in which there are 3 female actors and 1 music artist/sound designer working with the features of security camera equipment ( CCTV) at a fashion design studio in Hoi An.

Format: Live in Hoi An (offline) and Online via platforms.

Time: 18:00 - 21:00, Friday, 23/09/2022.

Venue: AVANA Art Residence, Cua Dai, Hoi An, Quang Nam.

Online hosts:

Sai Gon: Khôngtrung drink & screen, Ươm Art Hub

Ha Noi: Ba-Bau AIR, VUI studio

𝐒𝐡𝐨𝐰𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐝𝐮𝐥𝐞:

Part 1:

18:00 - 19:00: Open to welcome guests (offline/online).

19:00 - 20:00: Performing the experimental stage "Now - Here - After".

Part 2:

20:00 - 21:00: Open studio for visiting and experiencing the working space at the studio.

Audiences registering to watch the performance at the studio (Offline) are suggested to bring any objects, actors will improvise while "playing" with these objects in the live performance.*𝑁𝑂𝑇𝐸: 𝘗𝘭𝘦𝘢𝘴𝘦 𝘥𝑜 𝑛𝑜𝑡 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑎𝑚𝑚𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑜𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑙𝑖𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑟𝑜ℎ𝑖𝑏𝑖𝑡𝑒𝑑 𝑖𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑎.

“𝐍𝐨𝐰 – 𝐇𝐞𝐫𝐞 – 𝐀𝐟𝐭𝐞𝐫” is an experimental theatrical work with the feature of security camera equipment, 3 actors can choose to “escape” and become observers in the performance at any time. Installation is exploited when actors ‘play’ with objects, they observe and arrange themselves through the point of view of live streaming devices (phone, television, projector, ...) in existing Space-Time. The interplay between Space-Time and actors opens up a hypothetical theatrical concept known as a space created by people or objects, light, sound, or occupied through a distinct perspective, and this space is constantly changing, contrary to the stable nature of conventional traditional theater.

The sound artist observes all activities through security camera equipment, interacting directly with sound in Space -Time at the studio. The sound artist works with actors through the conversation feature of security camera equipment to supplement or clarify the nature of sound as well as evoke more visual and audio imagination. The project explores a new approach to working with actors and acting methods, focusing on keeping dialogue and words to a minimum in order to effectively exploit auditory, visual, physical, and spatial expression. Focus is more on mastery of body and movement in an attempt to blur the lines between co-creators and between audience and actors.

The project's work is the result of distilling the process of researching and creating simulated stage structures compiled and staged into 2 versions, our live showcase takes place on September 23rd 2022 and the premiere in the form of theater (Theater of Image) takes place in May 2023 in Hoi An and Ha Noi.

𝐂𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐭𝐞𝐚𝐦:

Choreographer: Tran Minh

Performers: Le Trang, Lizzy, Duc Hanh

Sound Artist: Nam Nguyen

Visual Artist: Visibility Creations

𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐚𝐦:

Project Managers: Huynh Nhu, Linh Duong

Project Coordinator, Translator: Phuong Trinh

Designers: Linh Duong, Phuong Trinh

Website Creator, Blog Writer: Darren

Technicians: Son, Maciej

Thank you 𝑨𝒗𝒂𝒏𝒂 𝑽𝒊𝒆𝒕𝒏𝒂𝒎 𝑨𝒓𝒕 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆, 𝑪𝑨𝑩 𝑯𝒐𝒊𝒂𝒏 and 𝒐𝒏𝒍𝒊𝒏𝒆 𝒔𝒄𝒓𝒆𝒆𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒏𝒆𝒓𝒔 for media support and sponsoring space in the project.

The showcase event is free of charge, any financial support from the community will be greatly appreciated, the audiences can contribute to the project development via the bank account below:

bottom of page