top of page

Thực nghiệm Triết học: Gilles Deleuze

Thực nghiệm Triết học: Gilles Deleuze

Tuần trước, chúng ta đã Thực nghiệm Triết học, và thử trải qua xem sự ''làm'' triết học là như thế nào. Tuần này, chúng ta sẽ trải nghiệm việc ''đọc" lịch sử triết học, như đi vào một phần của cái ngành này.

Tại ba-bau AIR 82 Thợ Nhuộm vào Chủ Nhật 23/10, chúng ta sẽ hiểu lịch sử triết học không đơn thuần như một liệt kê những cái tên kèm theo ngày tháng năm, mà còn là sự bơi trong các tác phẩm, các ý niệm, các thời. Và từ đó, đọc lịch sử triết học là quá trình tự rút ra câu trả lời cho câu hỏi ''làm mấy cái này để làm gì,'' và cũng để bắt đầu làm triết học.

Cho mục đích này, chúng ta sẽ đọc chương 1 và chương 2 của Différence et Répetition của Gilles Deleuze, tựa như một trải nghiệm chứng kiến cách một-người đọc lịch sử triết học, và cách ông đã mang theo lịch sử triết học trong mình. Buổi đọc dành cho những ai muốn được làm rõ là làm triết học là-làm-gì, nay được có dịp nhón chân chạm nước; và cũng như cho những người ai hồi lâu lại muốn ướt át.

LÀM SAO ĐỂ THAM GIA?

Nhắn tin trước cho ba-bau AIR, và có mặt tại 82 Thợ Nhuộm hoặc qua phòng online Google Meet.

TÀI LIỆU ĐÂU RA?

Vui lòng nhắn tin cho BTC. Tài liệu gốc tiếng Pháp, và chúng tôi có bản tiếng Anh và tiếng Đức. Các ngôn ngữ khác chúng tôi sẽ cố gắng mò thêm.

HÌNH THỨC?

Buổi đọc sẽ là sáu tiếng tại ba-bau-AIR 82 Thợ nhuộm và phòng đọc online, tại không gian đọc ra-vào-tùy-thích-miễn-sao-đọc-được. Mỗi người đọc theo tốc độ của riêng họ; nếu ai có câu trả hỏi thì tất cả sẽ cùng cố gắng trả lời; nếu không trả lời được thì google.

bottom of page