top of page

Thực nghiệm Triết học: Hans-George Gadamer

Thực nghiệm Triết học: Hans-George Gadamer

Thực nghiệm triết học, tức không phải đơn thuần đọc xem triết học là gì hay đọc tóm tắt nội dung sách triết học. Thực nghiệm triết học, tức trải nghiệm triết học là làm gì, tức chứng kiến chính quá trình luận triết đó trải qua trước mắt.

Với tinh thần này, Gờ Rào và ba-bau-AIR xin giới thiệu một số đặc biệt của Thực nghiệm Văn Bản, tức Thực nghiệm Triết Học. Chương trình dành cho những ai muốn được làm rõ là làm triết học là-làm-gì, nay được có dịp nhón chân chạm nước; và cũng như cho những người ai hồi lâu lại muốn ướt át.

Cho mục đích này, Gờ Rào đã chọn ra hai tiểu luận của Hans-George Gadamer, theo linh cảm rằng trong chúng là lời tự họa về cách một triết gia hiện đại sống, suy nghĩ, và làm việc trong môi trường của họ, cũng như lời tự biện cho lý do ông chọn con đường ông đã đi.

Tương tự như TNVB, TNTH sẽ là sáu tiếng tại ba-bau-AIR 82 Thợ nhuộm và phòng đọc online, tại không gian đọc ra-vào-tùy-thích-miễn-sao-đọc-được. Tại buổi đọc, chúng ta sẽ cùng đọc hai tiểu luận đã nhắc đến của Gadamer. Mỗi người đọc theo tốc độ của riêng họ; nếu ai có câu trả hỏi thì tất cả sẽ cùng cố gắng trả lời; nếu không trả lời được thì google.

Buổi tham gia không cần đăng ký, nhưng hãy liên lạc với chúng tôi để nhận tài liệu. Ngoài ra, nếu chung vui tại ba-bau-AIR 82 Thợ Nhuộm thì sẽ được mời bò húc pha bia.

LÀM SAO ĐỂ THAM GIA?

Nhắn tin cho ba-bau-AIR là được nè

TÀI LIỆU ĐÂU RA?

Vui lòng nhắn tin cho BTC. Tài liệu gốc tiếng Đức, và chúng tôi có tìm được bản tiếng Anh và tiếng Pháp. Các ngôn ngữ khác chúng tôi sẽ cố gắng mò thêm.

HÌNH THỨC?

Buổi đọc sẽ được host tại ba-bau-AIR 82 Thợ Nhuộm và trên Meet. Nếu tham gia qua Meet, đặc-biệt khuyến khích tham gia bằng điện thoại.Buổi đọc kéo dài 5 tiếng, và là khoảng thời gian để ngồi-hoặc-nằm-đọc-chung-với-nhau. Chương trình không bắt buộc tham gia đủ thời lượng, miễn sao đọc tập trung và thấm sách là được

bottom of page