top of page

Thực nghiệm Văn bản 10: Comment c’est / How it is - Samuel Beckett

Thực nghiệm Văn bản 10: Comment c’est / How it is - Samuel Beckett

Chủ đề của Thực nghiệm tuần này xoay quanh tâm thái. Tức tâm thái của chính người đọc chúng ta, khi đối diện cái lời của kẻ kiệt quệ sức lực, của con chữ không thể được thở ra, nhưng vẫn phải.

Để rút ra được cái gì á? Tinh thần Thực nghiệm vẫn vậy: là không gian và thời gian để các bạn tự trả lời câu hòi đó.

Tuần này chúng ta sẽ cùng đọc Comment c’est / How it is của Beckett. Ông vẫn được biết đến nhiều nhất dưới tư cách kịch gia, và trong tiếng Việt chúng ta mới chỉ có hai bản dịch En attendent Godot / Waiting for Godot. Tuy nhiên, ông vẫn bắt đầu sự nghiệp văn chương dưới danh nghĩa tiểu thuyết gia, và Comment c’est được viết vào giai đoạn cuối đời, có lẽ khi con chữ không còn có thể chịu được các lời.

LÀM SAO ĐỂ THAM GIA?

Nhắn tin trước cho ba-bau AIR, và có mặt tại 82 Thợ Nhuộm hoặc qua phòng online Google Meet.

TÀI LIỆU ĐÂU RA?

Vui lòng nhắn tin cho BTC. Tài liệu gốc tiếng Pháp, và chúng tôi có bản tiếng Anh. Các ngôn ngữ khác chúng tôi sẽ cố gắng mò thêm.

HÌNH THỨC?

Buổi đọc sẽ là sáu tiếng tại ba-bau-AIR 82 Thợ nhuộm và phòng đọc online, tại không gian đọc ra-vào-tùy-thích-miễn-sao-đọc-được. Mỗi người đọc theo tốc độ của riêng họ; nếu ai có câu trả hỏi thì tất cả sẽ cùng cố gắng trả lời; nếu không trả lời được thì google.

Chương trình được thiết kế và tổ chức bởi Gờ Rào, ba-bau-AIR hỗ trợ địa điểm.

bottom of page