top of page

Serrum Arthandling Collective art talk

Serrum Arthandling Collective art talk

(Tiếng Việt ở bên dưới)

Celebrating friendship from documenta fifteen to Hanoi: ba-bau welcomes Atto from Serrum Arthandling, Jakarta!

In this quick visit to Hanoi, Atto and ba-bau AIR will be hosting a pop-up artist talk about Serrum - an association of art studies and education based in Jakarta, a part of Gudskul. Currently, Serrum is not only an art collective, but also specializes in art handling.Since 2006, their activities and practises include art projects, exhibitions, workshops, discussions and creative campaigns with participatory work methods, collaboration and activation. Not only assisting exhibition activities locally in Jakarta and Indonesia, the collective has also been active in several exhibition on an international scale, naming documenta fifteen in Kassel, Germany in 2022.

In this art handling work-talk, Atto on behalf of Serrum will share his experiences in doing this profession for more than 10 years (Although, humbly they admitted, until now they are still learning along with the journey of art handling and making exhibitions).

See you there, Thursday 27/11/2022 at —, 82A Thợ Nhuộm!

——————

Bạn đến chơi nhà, từ documenta fifteen đến Hà Nội: bà bầu mở cửa đón Atto từ nhóm Serrum, Jakarta!

Trong chuyến thăm chóng vánh này, bà bầu và Atto mở một cuộc nói chuyện bàn tròn nho nhỏ về collective Serrum - một trong những collective thuộc Gudskul, là một tổ chức giáo dục và nghệ thuật, và còn “đặc sản” trong món arthandling* (chưa biết dịch là gì, xin tạm dịch là chuyên gia chăm sóc, lắp đặt và bảo quản tác phẩm).

Từ năm 2006, hoạt động của các chú xoay quanh các dự án nghệ thuật, triển lãm, workshops, thảo luận và tạo các chiến dịch thông qua phương thức hoạt động tương tác & cộng tác. Không chỉ làm việc với các triển lãm tại Indonesia, Serrum còn tham gia các triển lãm quốc tế, tiêu biểu là documenta fifteen tại Kassel, Đức năm 2022.

Thay mặt collective, Atto sẽ chia sẻ kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực này trong 10 năm vừa qua, dù các chú vẫn rất khiêm tốn rằng cả nhóm vẫn đang trên con đường học hỏi liên tục trong chính công việc của mình.

Qua chơi với chúng tui nhé! Tuy nhiên, sự kiện hoàn toàn bằng tiếng Anh do thiếu thốn nhân sự. Nhé, thứ 5 ngày 27/10, vẫn nhà 82A Thợ Nhuộm!

bottom of page